• địa chỉ 4-26-10, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

News

Báo


School Philosophy

TẦM NHÌN.

1.Tập trung, đánh giá, đào tạo thực chất, theo khả năng thực tế của học sinh. (Thực lực)
2.Học hỏi, trao đổi giữa các quốc gia với nhau (Trao đổi)
3.Học tập hướng tới tương lai (Phương hướng học)

→ MORE
Thumb

Characteristics Of Our School

ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

LÀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ TRỰC THUỘC HỆ THỐNG ĐẠI HỌC

Chế độ học liên thông tại trường Đại học Teikyo không cần tham gia kì thi tuyển và thư tiến cử.

CÓ THỂ SỬ DỤNG TRANG THIỆT BỊ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TEIKYO HEISEI

CÓ THỂ THAM GIA GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN NHẬT BẢN TẠI CÁC BUỔI LỄ HỘI CỦA NHÀ TRƯỜNG

CÓ THỂ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ GIỜ HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC PHÊ CHUẨN CỦA TOKYO

GIAO THÔNG THUẬN TIỆN


student life

CUỘC SỐNG TẠI NHẬT

本校の学生は、大学の各施設を利用することが可能です。
また、大学進学希望者には、成績に応じて帝京平成大学への進学の優遇措置を受ける権利が与えられるなど、各種サポートを行っております。

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Thumb